Cấp độ của khoản vay

Hồ sơ của khách hàng đang ở cấp mấy, làm thế nào để nâng cấp nhanh, tận hưởng ưu đãi hấp dẫn giành riêng cho Quý khách hàng thân thiết.

Bắt đầu 0%
Trong 7 ngày

Nội dung điều kiện: Dành cho khách hàng mới vay lần đầu tại Takomo, cung cấp CMND hoặc CCCD cùng Tài khoản ngân hàng hoặc MOMO hợp lệ.

Số tiền vay:
500.000đ

Bắt đầu
Từ 15 đến 30 ngày

Nội dung điều kiện: Khách hàng mới chưa vay ở các công ty, tổ chức khác hoặc có lịch sử thanh toán tín dụng tốt.

Số tiền vay:
1.000.000đ đến 2.000.000đ

Để nhảy cấp, Quý khách cần giữ thói quen thanh toán toàn bộ khoản vay đúng hạn, khoản vay thứ ba Quý khách hoàn toàn có thể đạt đến cấp bậc “Thân Thiết” với hạn mức và nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Tin dùng
từ 15 đến 35 ngày

Nội dung điều kiện: Vay từ khoản vay thứ hai, Không để khoản vay trước đó quá hạn thanh toán bằng cách gia hạn hoặc thanh toán khoản đúng hạn.

Số tiền vay:
 2.000.000đ đến 5.000.000đ

Thân thiết
Từ 15 đến 35 ngày

Nội dung điều kiện: Vay từ khoản vay thứ năm trở lên, điểm tín dụng tốt được tích lũy cho các khoản vay tiếp theo với hạn mức cao hơn.

Số tiền vay:
5.000.000đ đến 10.000.000đ