Quy trình đăng ký đơn giản trong 05 phút

Bạn đang gặp khó khi đang cần một khoản vay tiêu dùng cấp bách. Việc gì khó có Takomo lo. Chỉ cần 05 phút thao tác để đăng ký nhanh khoản vay ngay tại Website chính của Takomo.

Bước 1
Chọn số tiền vay

Bạn hãy điền Họ & Tên cùng số điện thoại và tiếp tục quy trình sau khi nhập mã xác thực OTP.

Bước 2
Nhập thông tin cá nhân

Hoàn tất các thông tin căn bản như: Chứng minh nhân dân, Nghề nghiệp, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, ... nhằm hoàn tất thủ tục cần thiết để vay nhanh tại Takomo.

Bước 3
Cung cấp ảnh xác thực

Hoàn tất các thông tin căn bản như: Chứng minh nhân dân, Nghề nghiệp, Địa chỉ, Tài khoản ngân hàng, ... nhằm hoàn tất thủ tục cần thiết để vay nhanh tại Takomo.

Bước 4
Hoàn tất thủ tục đăng ký

Sau khi ký vào hợp đồng mã xác thực sẽ gữi về số điện thoại bạn và hoàn thành giai đoạn cuối quá trình vay.

Bước 5
Xét duyệt hồ sơ

Khoản vay của bạn sẽ được Takomo xét duyệt trong thời gian ngắn nhất và tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn ngay khi xét duyệt thành công.