HƯỚNG DẪN THANH TOÁN​

Cách 1: Chuyển khoản qua Internet Banking

Các bước thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Website để lấy thông tin Số Tài Khoản Thanh Toán cho hợp đồng của bạn.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Internet Banking của bạn.
 3. Chọn phương thức chuyển tiền đến tài khoản để tiến hành thanh toán. (Với Internet Banking vui lòng chọn hình thức chuyển tiền nhanh qua số tài khoản)
 4. Chọn ngân hàng hưởng: VPBANK
 5. Nhập Số Tài Khoản Thanh Toán theo thông tin sau:
  Ngân hàng thụ hưởng: Techcombank
  Chi nhánh: Thắng Lợi – TP.HCM
  Tên tài khoản thụ hưởng: Công Ty TNHH MANUTA
  Số tài khoản thu hưởng: 19036543867034
  Nội dung thanh toán: (Họ tên) + thanh toán hợp đồng số (số hợp đồng vay)
 6. Kiểm tra số tiền và các thông tin khác liên quan đến khoản vay cần thanh toán và nhấn “Tiếp tục/Thực hiện giao dịch”.
 7. Nhập số tiền muốn thanh toán, sau đó nhập mã PIN hoặc OTP và bấm nút “Thanh toán”.
 8. Xác nhận thanh toán và đăng nhập vào tài khoản tại Website  để kiểm tra khoản thanh toán đã ở trạng thái thành công.

Cách 2: Hệ thống Bưu cục Viettel (ViettelPost)

Tìm điểm giao dịch Viettel Post tại Đây

Các bước thanh toán:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại Website để lấy thông tin Số Tài Khoản Thanh Toán cho hợp đồng của bạn.
 2. Báo nhân viên Viettel chọn Dịch vụ thanh toán Bảo Kim. Thông Tin Thanh Toán:
  • Ngân hàng thụ hưởng: VPBANK
  • Chi nhánh: Hà Nội
  • Tên tài khoản thụ hưởng: BAOKIM CTY TNHH MANUTA
  • Số tài khoản thụ hưởng: (Lấy ở bước 1)
  • Nội dung thanh toán: (Họ tên) + thanh toán hợp đồng số (số hợp đồng vay)

Cách 3: Thanh Toán Tiền mặt tại quầy ngân hàng:

 • Ngân hàng thụ hưởng: Techcombank
 • Chi nhánh: Thắng Lợi – TP.HCM
 • Tên tài khoản thụ hưởng: Công Ty TNHH MANUTA
 • Số tài khoản thu hưởng: 19036543867034
 • Nội dung thanh toán: (Họ tên) + thanh toán hợp đồng số (số hợp đồng vay)