Skip to content

Xóa tài khoản cá nhân:

  • Nhập tên và địa chỉ email
  • Chỉ ra lý do muốn xóa tài khoản
  • Đính kèm bản sao hộ chiếu để xác minh danh tính chủ sở hữu tài khoản